Elektrik Ölçümleri

ELEKTRİK ÖLÇÜMLERİ İSKELE PERİYODİK MUAYENELERİ

Tüm işletmelerde elektrik tesisatının, panonun, topraklamanın, yıldırımdan korunma sisteminin kontrol edilmesi ve değerlendirilmesidir.
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek III madde 2.4 ve İlgili Standartlar doğrultusunda gerçekleştirilir.

 ●   Pano Kontrolleri
 ●   İç Tesisat Kontrolü
 ●   Alçak Gerilim Kontrolü
 ●   Yüksek Gerilim Kontrolü
 ●   Yıldırımdan Korunma Kontrolü
 ●   Katodik Koruma Kontrolü
 ●   Topraklama Kontrolü
 ●   Termal Kamera İncelemesi vb.