Havalandırma Sistemleri

HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ PERİYODİK MUAYENELERİ

İşletmelerde ısıtma, soğutma, havalandırma için kullanılan tesisattır. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek III madde 2.4, Makine Emniyet Yönetmeliği ve İlgili Standartlar doğrultusunda gerçekleştirilir. 


Tesisat Kontrolleri:

 ●   Isıtma Tesisatı
 ●   Soğutma Tesisatı
 ●   Havalandırma Tesisatı
 ●   Klima Tesisatı
 ●   Hava değiştiriciler
 ●   Klima Üniteleri
 ●   Temiz Hava Fanları